Самообмеження

Обмеження участі особи в азартних іграх може бути здійснене шляхом:

- обмеження участі гравця в азартних іграх на вебсайті Організатора азартних ігор;

- внесення особи до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

Обмеження участі Гравця в азартних іграх на вебсайті Організатора азартних ігор може бути здійснено за зверненням Гравця або за рішення Організатора, у випадках, визначених правилами організатора азартних ігор.

Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

1) самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

2) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей (Уповноваженим органом) за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному чинним законодавством України;

3) за рішенням суду.

Кожна особа може самостійно обмежити себе у відвідуваннях гральних закладів та в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання Організатору азартних ігор або Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (Уповноваженому органу) письмової заяви про самообмеження з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

Заява про самообмеження може бути подана у письмовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Бланк заяви про самообмеження доступний за посиланням https://www.gc.gov.ua/files/Ludoman/Zayava1.doc.

Інтерактивна форма подачі заяви про самообмеження може бути заповнена за посиланням https://www.gc.gov.ua/ua/Interaktyvna-forma-podachi-zaiavy-pro-samoobmezhennia.html.

Заява про самообмеження має містити:

1) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;

2) відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);

3) строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;

4) дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

У разі подання заяви в електронній формі, вона повинна відповідати визначенню електронний документ, наведеному в ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», та містити накладений електронний підпис автора електронного документа, як того вимагає ст. 6 вказаного Закону.

Подання заяви будь-якому організатору азартних ігор або Уповноваженому органу розглядається як подання заяви всім організаторам азартних ігор на території України.

Організатор азартних ігор або Уповноважений орган негайно повертає заяву фізичній особі для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

Не вважається заявою про самообмеження звернення, щодо якого не можливо встановити заявника, або звернення, яке -подане заявником щодо іншої особи.

Відкликання заяви про самообмеження не допускається.

Гравець може бути обмежений у відвідуванні гральних закладів та в участі у азартних іграх Уповноваженим органом за заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників тимчасово до ухвалення рішення суду, але не більше шести місяців у разі:

1) перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутне матеріальне становище;

2) наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;

3) ухилення особи від сплати аліментів впродовж більше трьох місяців;

4) якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.

У разі подання заяви про обмеження в ній зазначається обґрунтування необхідності встановлення такого обмеження.

У разі якщо гравець шляхом участі в азартних іграх завдає шкоду самому собі та/або своїй сім’ї через приведення до тяжкого матеріального стану, такий гравець може бути обмежений у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років за рішенням суду.

Заява про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх може бути подана членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками до суду. Рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх передається до Уповноваженого органу з метою його внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.