ПОЛІТИКА AML ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ»

 1. Політика AML Організатора повністю спрямована на постійний аналіз фінансових операцій Гравців для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, для мінімізації та управління ризиками, як репутаційними, так і правовими.
 1. У своїй діяльності Організатор керується законодавством України, зокрема: Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 1. Організатор дотримується усіх вимог чинного законодавства щодо обліку та звітності.
 1. Організатор проводить внутрішні перевірки (незалежний аудит) з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не рідше разу на рік.
 1. Усі працівники Установи, що залучені до процесу фінансового моніторингу, проходять планові та позапланові навчання з підвищення кваліфікації працівників Організатора щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу.
 1. Політика Організатора щодо AML спрямована на забезпечення відповідності фінансових операцій міжнародним стандартам у контексті протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. З цією метою Організатор проводить ретельний аналіз актуальності та відповідності ідентифікаційних документів Гравців під час проведення належної перевірки.
 1. Організатор зобов’язаний ділитися інформацією про Гравця з фінансовими установами та правоохоронними органами, як того вимагає чинне законодавство, і має право робити це без отримання попередньої згоди Гравця.
  Використовуючи вебсайт Організатора: slotor777.com.ua, Гравець дає свою згоду на вчинення таких дій. Організатор зберігає всю інформацію про Гравця, зокрема історію платіжних операцій впродовж п’яти років.
 1. У випадках визначених чинним законодавством України, Організатор може вимагати, а Гравець зобов’язаний надати інформацію та документи, що її підтверджують, про:
 • прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;
 • дату народження;
 • номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та, відповідно до законодавства України, може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав;
 • відомості про місце проживання або місце перебування;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 1. Гравцями казино, згідно з законодавством, не можуть бути:
 • недієздатні та обмежено дієздатні особи;
 • особи, які не досягли 21-річного віку;
 • особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;
 • особи, визнані Організатором небажаними;
 • особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 1. Забороняється брати участь в азартній грі:
 • засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам Організатора азартних ігор;
 • представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора азартних ігор;
 • особам, які можуть мати інформацію про результат азартної гри;
 • особам, які мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);
 • Голові, членам та службовим особам Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, крім проведення перевірок методом контрольних закупок.
 1. До участі в азартній грі не допускаються особи:
 • які на вимогу працівника організатора азартних ігор, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику Організатора азартних ігор для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;
 • які надали на вимогу представника Організатора азартних ігор неправдиві відомості про себе (прізвище, ім’я, по батькові, відомості про вік, адреса реєстрації місця проживання або місцеперебування);
 • обмежено дієздатні та недієздатні особи;
 • особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;
 • особи, визнані Організатором небажаними;
 • інші особи, визначені чинним законодавством України.
 1. Організатор проводить перевірку Гравців на наявність/відсутність в наступних реєстрах, списках, базах даних:
 • в санкційних списках Ради національної безпеки та оборони України - переліку осіб, стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
 • в реєстрах/базах даних: Державної служби фінансового моніторингу України, МВС, ДМСУ, а також Ради безпеки ООН, Європейського союзу, Великої Британії, США (OFAC);
 • наявність/відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.
 1. Терміни верифікації Гравців індивідуальні для кожного та залежать від дій окремого Гравця, швидкості надання необхідних документів та проходження необхідних процедур. Під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця, Організатор дотримується вимог чинного законодавства України, зокрема законодавства про захист персональних даних.
 1. У випадках, визначених чинним законодавством України, на запит Організатора Гравець має надати додаткові документи, наприклад: копію свого водійського посвідчення, рахунки на оплату комунальних послуг (як підтвердження адреси проживання або перебування), документи, що підтверджують джерело походження коштів тощо. Процес перевірки також передбачає підтвердження номера телефону та/або електронної адреси Гравця. Організатор залишає за собою право вимагати додаткові документи, якщо він вважатиме їх отримання необхідними для завершення належної перевірки.
 1. До участі в азартних іграх допускаються лише ідентифіковані (верифіковані) Гравці.
 1. У випадках визначених чинним законодавством України, виплата коштів на рахунок Гравця здійснюється після завершення процедури первинного фінансового моніторингу. Виплата коштів здійснюється лише на рахунок, що належить відповідному Гравцю (власнику клієнтського рахунку Гравця). Виплата коштів третім особам заборонена. Внутрішні перекази між Гравцями також заборонені.
 1. Гравець зобов'язується поважати правові норми, включаючи міжнародні правові норми, спрямовані на боротьбу з незаконними грошовими переказами, фінансовими шахрайствами, легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
 1. Гравець зобов'язується докласти максимум зусиль, щоб уникнути прямої або опосередкованої співучасті у незаконній фінансовій діяльності та будь-яких інших незаконних операціях із використанням Вебсайту Організатора. Гравець гарантує законне походження та належність коштів саме йому, внесених на його клієнтський рахунок.
 1. Гравець має право обмежити свою участь в азартних іграх у мережі Інтернет, шляхом встановлення особистих обмежень щодо ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.
 1. Здійснення Гравцем ставки в азартну гру є укладанням між ним та Організатором, договору (оферти) про участь в азартній грі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Організатором від Гравця ставки в азартній грі.
 1. Якщо на рахунку Гравця виявляються докази підозрілих операцій, використання чужих електронних платіжних засобів, сумніви щодо походження грошових коштів та/або будь-які дії з ознаками шахрайства (включаючи відшкодування або анулювання платежів), Організатор залишає за собою право провести додаткову перевірку, обмежити використання клієнтського рахунку Гравця, призупинити або скасувати будь-які платіжні операції по рахунку до закінчення перевірки. При прийнятті таких рішень Організатор керується нормативно-правовими актами чинного законодавства України.
 1. Якщо такий електронний платіжний засіб, обраний для повернення коштів або виплати виграшів, відрізняється від електронного платіжного засобу, використаного для внесення коштів для участі в азартних іграх, Організатор має право вимагати від Гравця додаткову інформацію про приналежність йому обраного електронного платіжного засобу, зупинивши здійснення відповідної платіжної операції до надання таких відомостей та документів, що їх підтверджують.
 1. З метою покращення та прискорення процедури верифікації, Організатор має право залучити третіх осіб для обробки персональних даних Гравця.
 1. Під час перевірки Організатор має право вимагати додаткові документи, які підтверджують особу Гравця, копії банківських карток, що використовуються для поповнення рахунку, копії платіжних документів та інших документів, що підтверджують законне володіння та законне походження коштів.
 1. Організатор зобов'язаний здійснювати ретельний контроль за Гравцями, класифікованими як такі, що мають відношення до юрисдикцій, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, залучених у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
 1. Якщо Гравець ухиляється від проходження перевірки, не надає запитуваної інформації або документів, що її підтверджують, уникає відеозв’язку, Організатор залишає за собою право анулювати результати участі такого Гравця в азартних іграх, з моменту надіслання такому Гравцю відповідного запиту, або з моменту вчинення Гравцем дій, спрямованих на порушення чинного в Україні законодавства чи Правил організатора азартних ігор.
 1. Надання Гравцем відомостей та/або документів, що є неправдивими, підробленими, неточними або спотвореними, таких, що покликані ввести Організатора в оману, є порушенням Правил організатора агарних ігор.
 1. У випадках визначених чинним законодавством України Організатор зобов’язаний повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій Гравця, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу, аналітичні відомості про нетипову поведінку Гравців, а також свою підозру щодо можливої нечесної гри (поведінки).
 1. Відмова Організатора від здійснення операцій, які він вважає підозрілими (включаючи блокування або закриття рахунку Гравця), не є підставою для цивільно-правової відповідальності Організатора за невиконання зобов'язань перед Гравцем, якщо такі дії здійснювались відповідно до законодавства України з питань фінансового моніторингу.